20200515_110508

KÖKLERİNDEN KEYİF ALMAK

Ne kadar karma bir gene sahibim. Anne ailemden gelen en başı belirsiz olan bir yolculuk ile saraya zorla getirilen ve devşirme olan bir kökten gelen yanım, tutsaklık ve özgürlük kodlamalarımı anlamlandırmama yardımcı oluyor.

Sarayda yıllar sonra lakabı Divane olan büyük dedemizin, gururu yüzünden girdiği açlık grevi ile yaşama veda edişi bugün hayata karşı verdiğim bazı tepkilerin hangi kodlama ile olduğunu anlamlandırmama yardımcı oluyor. O deli hallerim ve isyanlarımın geldiği yer.

Dedeleri ünlü bir pehlivan olan Baba ailemin, Halep’te sancak beyini bir güreşte yendiği için sürgün edilen, yurdundan, topraklarından kovulan ve bu şekilde ailesi ile yollara düşen ve yeni hayata yürüyen inat ve tutkusu.

Ailesi ile geldiği bölgenin en verimsiz, simsiyah taşlardan ibaret, ağaç gölgesi bile olmayan yerde inadına bir yaşam kuran MerdaMerd Pehlivan hayata olan bağlılığım ve direncimi anlamlandırmama yardımcı oluyor.

Karmanın anlamlarıma kattığı o muhteşem renkler. Köklerim dünyanın her yerinde ve ben gökyüzünde sınırsız her yerde nefes alabilen bir ruhum…

Ben oralı, buralı değilim. Her yer ve Her şeyim…

Tags: No tags

Comments are closed.